کشف ۱۴.۵ کیلوگرم هرویین در کشک خشک توسط ماموران گمرک

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ماموران گمرک دوغارون ۱۴.۵ کیلوگرم هرویین از داخل یک دستگاه خوروی سواری ورودی کشف کردند .

براساس این گزارش، کارشناس ارزیاب سالن مسافری حین اسکن و بازرسی کیسه حاوی کشک خشک محلی داخل خودرو به وسیله دستگاه ایکس ری متوجه تفاوت میان کشک ها شد . به همین ترتیب پس از بررسی بیشتر مشخص شد که این فرد، هرویین فشرده را به شکل کشک درآورده و میان کشک ها مخلوط کرده است.
بر همین اساس ، پس از تنظیم صورت جلسه کشف قاچاق ، مواد مخدر و کالای کشف شده به همراه متهم تحویل مراجع قضایی داده شد.